eDziennik

BIP

UKS MŁODE ORŁY KORZEŃSKO

UKS MŁODE ORŁY KORZEŃSKO

Historia Szkoły Podstawowej w Korzeńsku

Publiczna Szkoła Powszechna w Korzeńsku powstała 1 września 1945 r., a uroczysta inauguracja pierwszego roku nauki nastąpiła 12 września 1945 r. Pierwszym kierownikiem szkoły był Władysław Kowalski, który organizował szkołę wraz z żoną Gabrielą Kowalską. Szkoła mieściła się w dawnym budynku szkoły ewangelickiej (obecnie budynek - przy ul. Kasztanowej 14). 28 października 1945 r. odbyło się poświęcenie szkoły powszechnej w Korzeńsku. Patronem szkoły został Bolesław Chrobry.

1 września 1948 szkoła wzbogaciła się o drugi budynek (dawny posterunek milicji, przy ul. Kolejowej 14 ). Po prowizorycznym remoncie powstały 2 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli na piętrze. Nowy rok szkolny rozpoczęło 150 uczniów w siedmiu klasach oraz 4 nauczycieli. Rozpoczęła działalność biblioteka szkolna, sklepik szkolny, założono także ogród szkolny dzięki inicjatywie Władysława Kowalskiego. Powstały pierwsze organizacje uczniowskie: Szkolna Kasa Oszczędności, Polski Czerwony Krzyż oraz chór szkolny. 20 września 1948 odbyła się wycieczka szkolna 68 uczniów z nauczycielami na Wystawę Ziem Odzyskanych do Hali Ludowej we Wrocławiu.

1 września 1949r. Publiczna Szkoła Powszechna została przemianowana na Publiczną Szkołę Podstawową w Korzeńsku. Pracę w szkole rozpoczęła pani Zofia Kawalec (Szymkowiak). Była założycielką szkolnego zespołu tanecznego, który przez szereg lat odnosił sukcesy w Powiatowych Przeglądach Zespołów Artystycznych w Miliczu.

W styczniu 1953 r. szkoła wzbogaciła się o trzeci budynek szkolny (przy ul. Kolejowej 16), który sąsiaduje z II budynkiem szkolnym.

W związku z reformą oświaty 1 września 1966 powstaje szkoła ośmioklasowa. Nowy rok szkolny rozpoczęło 278 uczniów i 12 nauczycieli.

We wrześniu 1967r. naukę rozpoczęło 293 uczniów - największa w dziejach szkoły liczba uczniów. Przy budynku I urządzono boisko szkolne do piłki ręcznej i siatkówki, z którego bardzo chętnie korzystała młodzież Korzeńska, gdyż w tym czasie nie było jeszcze boiska wiejskiego. Ambasadorem SP w Korzeńsku był na ówczesne czasy chór szkolny prowadzony początkowo przez Władysława Kowalskiego, a później przez Bogusława Kowalskiego. Chór, podobnie jak zespół taneczny zajmował przez kilkadziesiąt lat czołowe miejsca w powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Miliczu.

1 września 1972 roku pierwszy kierownik szkoły - Władysław Kowalski po 28 latach pracy w szkole w Korzeńsku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Drugim dyrektorem w historii szkoły został dotychczasowy nauczyciel SP w Korzeńsku - Bogusław Kowalski.

1 września 1973r. powstała w Korzeńsku szkoła zbiorcza, której podlegały szkoły filialne w Chodlewie i Laskowej.

Od 1 września 1978r. w obrębie SP w Korzeńsku znalazły się takie miejscowości jak: Chodlewo, Dębno, Laskowa i Kąkolno. W szkole wdrożono w kl. I i IV program szkoły dziesięcioletniej.

1 września 1979r. nastąpiła likwidacja oddziałów przedszkolnych w Chodlewie i Laskowej. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły zaczęły uczęszczać do oddziału przedszkolnego w SP w Korzeńsku.

10 listopada 1982 zmarł organizator szkoły w Korzeńsku i jej wieloletni kierownik - Władysław Kowalski.

21 kwietnia 1986 w wieku 76 lat zmarła zasłużona dla dolnośląskiej oświaty, wieloletnia nauczycielka SP w Korzeńsku - Gabriela Kowalska.

W kwietniu 1987r. działająca przy szkole drużyna zuchowa "Polne Kwiaty" pod opieką Zofii Łukowiak zajęła II miejsce na III Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej w Kątach Wrocławskich. Sukces ten powtórzyła kilkakrotnie w kolejnych latach.

21 listopada 1987r. szkoła rozpoczęła systematyczne uczestnictwo w koncertach muzycznych z cyklu "Filharmonia dla młodych" w Filharmonii Wrocławskiej.

W marcu 1988 r. wybudowano na terenie szkolnego placu gier i zabaw przy budynku II górkę saneczkową.

10 stycznia 1997 szkoła wzbogaciła się o 9 komputerów "Junior". Od tego czasu datuje się powstanie pracowni komputerowej systematycznie wzbogacanej o nowy sprzęt. 1 września 1997 na miejscu zlikwidowanego sadu i ogrodu szkolnego przy ul Kolejowej 14 oddano do użytku nowy plac gier i zabaw oraz tor rowerowy. W szkole zaczął działać radiowęzeł szkolny.

Od kwietnia 1998 r. zaczęto w szkole wydawać gazetkę szkolną "Spod Ławki" z inicjatywy nauczycielek: Gabrieli Maziarz i Marzeny Milewicz-Lipińskiej. Gazetka ukazuje się regularnie co miesiąc do dziś.

1 września 1998r. w SP w Korzeńsku odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem burmistrza - Zdzisława Średniawskiego w związku z oddaniem do użytku szkoły sali widowiskowo-sportowej i 2 sal dydaktycznych w dawnym budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Korzeńsku przy ul. 22 stycznia 6. Tak więc szkoła powiększyła się o budynek IV.

14 kwietnia 2000r. w wieku 73 lat zmarła nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń - Zofia Szymkowiak. Była nauczycielką o najdłuższym stażu nauczycielskim w SP w Korzeńsku - przepracowała 41 lat w szkole.

1 września 2000r. dotychczasowa szkoła ośmioklasowa została przekształcona zgodnie z założeniami reformy w szkołę sześcioklasową. We wrześniu 2001r. zgodnie z zaleceniem KO we Wrocławiu, wyłączono ze szkoły budynek I przy ul. Kasztanowej 14.

Od czerwca 2001 r. zaczęto organizować w szkole oprócz licznych dotychczas wycieczek klasowych wyjazdy tygodniowe na zieloną szkołę.

1 września 2002r. trzecim dyrektorem w historii szkoły został Mirosław Motwicki - dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego SP w Radziądzu.

1 września 2003 r. powstała pierwsza strona internetowa SP w Korzeńsku (www.spkorzensko.republika.pl), którą założyła Gabriela Maziarz. Od 27 października 2007 roku działa nowa strona (www.spkorzensko.net), którą prowadzi Marcin Stochaj.

W czerwcu 2004 r. szkoła w wyniku podjętych działań otrzymała "Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo". Z końcem roku szkolnego 2003/04 przeszli na emeryturę zasłużeni nauczyciele SP w Korzeńsku - Krystyna i Bogusław Kowalscy.

Od lutego 2005 r. szkoła posiada stały dostęp do internetu.

1 października 2005 r. odbyły się w szkole uroczyste obchody 60-lecia polskiej SP w Korzeńsku.

W maju 2007 roku szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków.

12 października 2007 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkolny.

Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole zaczęły pojawiać się tablice interaktywne. Obecnie w tablice wyposażone są wszystkie sale lekcyjne, świetlica, przedszkole oraz pracownia komputerowa.

30 maja 2011 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem.

Obecnie szkoła jest organizatorem kilku konkursów i turniejów gminnych oraz powiatowych. Do najważniejszych należą: Gminny Konkurs Matematyczny "Czar Par Klas IV", Gminny Konkurs Ekologiczny, Turniej "I Ty to Potrafisz", Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej, Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego w Piłce Nożnej, Powiatowy Trójbój LA, Piłkarski Turniej Młodych Talentów klas "0"-III, Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich.

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Projekt i wykonanie Mariusz Świątnicki (Kubis) © 2007-2018