eDziennik

BIP

UKS MŁODE ORŁY KORZEŃSKO

UKS MŁODE ORŁY KORZEŃSKO

Poznajemy las i jego mieszkańców.

W dniach 25-26 września klasa II na lekcjach edukacji przyrodniczej poznawała las i jego mieszkańców. Uczniowie poznali warstwy lasu oraz rośliny i zwierzęta, występujące w nich. Nauczyliśmy się rozpoznawać gatunki drzew iglastych i liściastych, zobaczyli na prezentacji multimedialnej jak rośnie drzewo, jak można policzyć ile drzewo ma lat.

Następnie uczniowie w grupach mieli zadanie do wykonania – stworzyć obraz na kartce papieru z uwzględnieniem poznanych roślin i zwierząt. Powstały wspaniałe prace. Bawiliśmy się także w odgadywanie zagadek o mieszkańcach lasu.

Podsumowaniem zajęć była wizyta Pana Tadeusza Szyby, który omówił  przyniesione eksponaty: sosny zwyczajnej, brzozy, jesionu, dębu, buku. Zaznajomił uczniów z rodzajami dębów i mówił różnice w budowie liścia. Następną niespodzianką były przyniesione podstawowe przyrządy leśniczego: ryszpatu ( do oznaczania drzew), mapy terenu leśniczego, klupy (do mierzenia grubości drzew) i dalmierza ( do mierzenia odległości). Następnie w ciekawy sposób omówił rolę leśniczego w lesie oraz rolę lasu dla człowieka. Lekcje te były podstawą do analizy, porównywania, klasyfikowania, uogólnień, tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności. "Zielone lekcje" dają zatem wiele możliwości do rozwijania zarówno aktywności poznawczej jak i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza są bardziej trwałe i efektywne.

Bardzo dziękujemy Panu Szybie za przeprowadzoną lekcję przyrody.

Wakacja spędzam...

Tylko w domu - 0%
U rodziny/znajomych - 0%
Na wypoczynku zorganizowanym - 50%
Różnie - 50%

Głosów ogółem: 8
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: sierpień 31, 2016

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Projekt i wykonanie Mariusz Świątnicki (Kubis) © 2007-2018